Antonio Vargiu

Est nàshidu in Uthieri in s’annu 1934. In su 1951 moet in chirca ’e trabagliu in Argentina, a Tucuman, cun sos fraigamuros in s’impresa de unu tiu sou de Pattada. Ma cumprendet luego chi sa pratica ebbia no bastat. Pro su tempus de 7 annos –finidu su trabagliu in su cantieri– andat a iscola pro si leare unu diploma. Su titulu li dat su diritu de fraigare palatos a contu sou. E gai comintzat, distinghéndesi comente impresariu finas a fagher trabaglios pubblicos e privados de importu mannu. Imparadu a dovere s’ispagnolu, iscriet duos lìbberos: unu subra sa pitzinnia in Uthieri, s’àteru subra sos primos trint’annos in Sudamerica. Ma sa passione sua pius manna est sa poesia: a traduer su Martin Fierro de José Hernandez in limba sarda si b’impignat pro una deghina ’e annos.

Mostrando 1 - 1 di 1 articolo
Product successfully added to the product comparison!